Свалете в pdf формат
MS Word (rtf)
Купи сега
Също налична на: Италиански, Турски, Bosnian, Албански, Немски, Английски, Френски, Руски

 Исус Христос (мир нему), така както и всички останали пророци, е избран от Бога раб, който е натоварен със задачата да призовава хората към правия път. Но Исус (мир нему) притежава някои характеристики, по които се различава от останалите пророци и най-важната между тях е, че понастоящем той не е мъртъв, а се е възнесъл при Бог и отново ще се върне на земята.

Обратно на това, което много хора смятат, Исус (мир нему) не е бил разпънат на кръст и не е бил убит, нито пък е умрял по каквато и да била друга причина. В Корана много ясно е съобщено, че не са го разпънали и не са го убили, а Бог го е въздигнал при Себе си. В нито един айят не се споменава за това, че Исус (м.н.) е умрял или е убит. Наред с това за него в Корана са дадени такава сведения, на които никой човек още не е станал свидетел, но засвидетелстването на които ще бъде възможно, когато Исус (м.н.) отново дойде на земята. И няма ни най-малко съмнение, че представените ни в Корана събития ще се случат.

Въпреки това обаче много хора смятат, че Исус (м.н.) е умрял по “някакъв начин” в миналото и няма да се върне отново на земята. Но това е едно погрешно схващане, което се дължи на непознаване на Корана. Едно внимателно изследване на Корана би довело до разкриване на точното значение на айятите за Исус (м.н.).

Пророкът Мохамед (м.н.) също ни съобщава, че Исус (м.н.) отново ще бъде изпратен на земята и че в “последният период” – периодат, в който той ще дойде, по целия свят ще цари мир, справедливост, спокойствие и благоденствие. Според Исляма последният период е време близко до деня на възкресението, време през което ще преобладава описаният в Корана морал.

Във въображението на хората винаги съществува една жажда към по-хубавото, към по-доброто. Една по-хубава гледка, едно по-вкусно ядене, един изпълнен със спокойствие живот, в който няма обществени проблеми, изобилие, прелести....

Ето така последният период отразява един век, изпълнен именно с тези понятия – “по-добър”, “по-хубав”. Последният период е един благословен период, за който хората от векове са купнели. През него на мястото на финансовите затруднения ще има изобилие и богатство, на несправедливостта – справедливост, на неморалността – добър морал, на безредието – мир и спокойствие. Това е един благословен период, в който моралът на Исляма ще навлезе във всяка област на човешката дейност.

В този сайт, в светлината на айятите от Корана, ще разгледаме доказателствата за това, че Исус Христос (м.н.) не е умрял, че е въздигнат при Бог и че през последния период отново ще дойде на земята. Но преди това смятаме за важно да ви припомним някои основни неща, които имат пряка връзка с този въпрос.

 

- Религията при Бог е Ислям
- Намиращите се в трудност народи търсят "спасител"
- Месията Исус (м.н.), синът на Мария, в Корана
- Второто пришествие на Исус (м.н.)
- Исус (м.н.), представен в сборника от творби Рисале-И нур
- Как може да познаем Исус (м.н.)?
- В ОЧАКВАНЕ НА ИСУС (м.н.): Блага вест за Християни и Мюсюлмани

 

Начало | Нека обединим сили | Общи ценности | Общи добродетели | Призив за мир
Хората на писанието в Исляма | Съюзничество в интелектуалната борба
Обединяване срещу радикализма | Мюсюлманите и хората на Писанието в историята
Последни постижения | Ислям за начинаещи | Исус не е умрял | Исус (м.н.) не е Божий син, а Божий пророк
За Автора | Връзка с нас | Сродни сайтове
Email: info@obedinenienareligiite.com

Тази страница е основана на творбите на Харун Яхя.