СРОДНИ САЙТОВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

www.harunyahya.com

ХАРУН ЯХЯ - ПОКАНА КЪМ ИСТИНАТА

Тази страница е разработена с цел полуляризирането и разгласяването на творбите на видния турски мислите и писател Харун Яхя. Неговите книги се ползват с голямо внимание както в Турция, така и по цял свят. Особено през 90'те години творбите на Харун Яхя се превръщат в средство на интелектуално пробуждане на както на много мюсюлмани, така и на немюсюлмани, в лицето на илюзийте на модерното време. С други думи, името Харун Яхя е призоваване към истината.

Тази уеб страница предоставя безплатен достъп до всички книги, написани от Харун Яхя, както и други инспирирани от неговите творби материали.

Книгите на Харун Яхя, а така и тази страница, целят да напомнят множество съдбоносни факти, които хората пренебрегват, или дори отричат под въздействието на хаоса на модерното време. Едно от тези основни неща е сътворението. Това, че Вселената, живите организми и човека не са възникнали от само себе си същества, а са дело на Господа, Всевишия Творец. Всички ние сме сътворени от Него и отново при Него ще се завърнем. Както се разкрива в този сайт представяните като “научни” оспорвания на този факт – като дарвинизма и другите материалистични догми – не са нищо друго освен една измама.

Този уеб сайт призовава всеки един човек от всички краища на света, без значение от неговата култура, раса, етнически или социален произход, да осъзнае този основен факт и да помисли за своя дълг към Твореца. В основата на това послание лежи истинското спасение и щастие на човечеството.

www.kamennataepoha.com

КАМЕННАТА ЕПОХА: Една историческа лъжа

Знаете ли, че преди 700 000  години хората са прекосявали океаните с много добре конструирани кораби? Или че неандерталците, които са живели преди 80 000 години и които еволюционистите изобразяват като „хора-маймуни”, са изработвали музикални инструменти, изпитвали са наслада от облеклото и аксесоарите и са ходели по нетърпимо горещите пясъци с добре оформени сандали?...

В този сайт ще представим научните доказателства за това, че представата за „еволюцията на човешката история” е лъжа, и ще разгледаме как истината за сътворението сега е подкрепена от последните научни открития. Човечеството се е появило на този свят не чрез еволюция, а чрез съвършеното сътворение на Бог, Всемогъщия и Всезнаещия.

www.imabog.com

ИМА БОГ

Човек, проучвайки която и да е част от Вселената – от величествените галактики в космоса до системите в собственото му тяло, от живите твари в природата до невидимата с просто око клетка – се сблъсква с един безупречен план, ред и замисъл. Всичко това са сведения, доказващи съществуването, единстве-ността и всемогъществото на Бог.

За да разгледате някои от доказател-ствата за безусловното съществуване на Всевишният Бог непременно посетете тази страница!

www.ochakvaniatmesia.com

ИСУС ЩЕ СЕ ВЪРНЕ

Исус, Пророк и Месия, е жив и в близко бъдеще ще се върне на Земята.

Ние сме мюсюлмани, които обичат Исус, вярват във всички негови чудеса и благороден нрав, знаят, че ще се върне отново на Земята, за да спаси човечеството и с нетърпение очакваме това знаменито и благословено събитие. Ние вярваме, че Исус ще се върне по чуден начин на Земята, през последните времена и ще донесе мир, справедливост и щастие, като обедини християни и мюсюлмани в една обща религия и морал.

 

www.chudesatanaprorokamohamed.com

ЧУДЕСАТА НА ПРОРОКА МОХАМЕД

Този сайт цели да напомни на хората една част от чудесата на Пророка Мохамед (с.а.с.), на който Аллах е низпослал Корана и който е дал за пример на хората с възвишеният му морал, с дълбоката му вяра и всяко негово действие и дума.

Сайта описва чудотворните страни на този свят човек, изпратен като милост за световете, и призовава хората да усвоят като пътеводител Свещения Коран и сунната на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства).

www.islamdenouncesterrorism.com

ИСЛЯМА ПОРИЦАВА ТЕРОРИЗМА

Този сайт е създаден с цел да представи факта, че Исляма се противопоставя на всяка форма на тероризъм и варварство, и мюсюлманите споделят скръбта за жертвите на тероризма.

Нашата цел е да помогнем за дефинирането на понятието “международен тероризъм”, който зае централно място в живота ни след жестокото терористично нападение на 11 септември 2001 год. срещу Съединените американски щати. Това бе един порочен ден, който съсипа живота на хиляди невинни хора. Истина е, че света е изправен пред една голяма опасност наречена международен тероризъм. Изпълнителите и подръжниците на това зло трябва да бъдат осъдени. Но в търсенето на идеологичния източник на този феномен би било голяма грешка да посочваме Исляма. Ислямът не поощрява никакъв вид тероризъм, а напротив той го осъжда. Тези, които използват тероризма в името на Исляма, в действителност не притежават нищо друго освен невежество и омраза. Решението лежи в разбирането на истинския Ислям и представянето му чрез ефективни модели.

www.islamdenouncesantisemitism.com

ИСЛЯМА ПОРИЦАВА АНТИСЕМИТИЗМА

Антисемитизмът представлява разпалена омраза към еврейския народ. Тази расистка идеология е станала причина милиони невинни евреи да бъдат убивани, преследвани, изпращани в изгнание и заплашвани в продължение на векове.

Ислямът има за цел да донесе справедливост в целия свят. Така както осъжда всякакъв вид расизъм, така осъжда и антисемитизма. Мюсюлманите критикуват ционизма, но защитават правата на евреите да живеят в мир и безопасност.

Този сайт е основан, за да покаже, че в Исляма няма място за антисемитизъм или каквито и да било други расистки идеологии. Всички истински мюсюлмани осъждат тези идеологии и защитават правата на евреите срещу антисемитизма.

www.poslednitevremena.com

ПОСЛЕДНИТЕ ВРЕМЕНА

Последните времена са период много близък до Съдния ден, когато Ислямският морал ще стане властващ и хората по цял свят ще започнат да живеят според него. През това свято време безнравствеността, потисничеството, жестокостта, несправедливостта и дегенерацията на предходните години ще изчезнат и ще бъдат заменени с изобилие, богатство, прелести, мир и сигурност. Ще има огромен технологичен напредък, който всички хора ще използват за благородни цели и благоденствие.

Целта на тази страница е да окуражи хората да помислят върху тази страна на Последният период и взаимно да споделят тази радост и вълнение.

www.znameniazasadniaden.com

ЗНАМЕНИЯ ЗА СЪДНИЯ ДЕН

Целта на тази страница е да разгледа знаменията за Часът чрез айяти от Корана и хадиси на пророка Мохамед (с.а.с.), и да покаже, че тези знамения са започнали да се сбъдват в наши дни.

Фактът, че настъпването на тези знамения е разкрито преди четиринадесет века ще увеличи вярата на вярващите в Бог и предаността им към Него. Страницата е изготвена като не се забравя обещанието на нашия Господ:“И кажи: “Слава на Аллах! Ще ви покаже Той Своите знамения и вие ще ги узнаете…” (Сура Намл: 93)

www.islamandbuddhism.com

ИСЛЯМ И БУДИЗЪМ

Много хора се вълнуват при мисълта да бъдат “различни” и “по-оригинални”. В почти всяко едно общество още от началото на човешката история някои хора са се опитвали да изпъкват и привличат вниманието на останалите с начина си на живот, облекло, прически или с определен начин на говорене. Те успяват да породят публичен отзвук и в същото време да привлекат внимание.

През последните години западните общества забелязват едно странно движение, което привлича вниманието върху себе си чрез странния си начин на живот. То се състои от индивиди, които желаят да привлекат внимание като усвояват източната култура, вярвания и философии, между които най-съществената е Будизма. Прочетете в тази страница за заблудената философия на будизма.

www.islamandkarma.com

ИСЛЯМ И КАРМА

Много хора днес търсят път, по който да установят начин на живот, който да им донесе удоволетворение, вътрешна сигурност и мир. Някои от тези търсачи вярват, че ще открият щастието и душевния мир, който търсят в религии като Хиндуизъм и Будизъм. Много хора са се повлияли от тези източни религий поради тяхната мистериозна и мистична атмосфера, поради това, че използват техники като медитация и поради необикновените пози, облекло, начин на говорене и религиозни обичаи на последователите им. Тези религий обаче възприемат много вярвания и обичаи, които противоречат на разума и логиката. Тази страница разглежда както аспектите на вярването в кармата, които отговарят на доброто етично поведение съответстващо на това, на което ни учи Корана, така и погрешните му страни, които не отговарят нито на Корана, нито на човешкия разум или съвест.

www.creationofuniverse.com

 

СЪТВОРЕНИЕТО НА ВСЕЛЕНАТА

Вселената и нейните елементи: всички галактики, звезди, планети, астероиди, Млечния път, Слънцето, Земята, Луната и милиардите други необятни тела се въртят и сменят в една великолепна хармония. Ако разгледаме Вселената от космическа, физическа, математична и биохимична гледна точка, на микро и макро ниво ние ще видим, че тя е снабдена с най-подходящия дизайн за човешкия живот.

От степента на разширяване на Вселената до разположението на Земята в Слънчевата система, от процентното количество на атмосферните газове до свойствата на слънчевата светлина, всеки един час, всяка една секунда биват поддържани безброй много равновесия. Нито една от тези подредби не може да се появи случайно. Всички те се подчиняват на мъдростта на Бог, който ни показва Своята мощ и изкуство. Тази страница излага доказателства за сътворението на Вселената и разкрива безграничната мощ и мъдрост на Бог, който е сътворил тази прекрасна Вселена от небитието.

СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА

Този сайт са разгледани детайлите на “чудното сътворение на човека”, което непрекъснато се повтаря с раждането на всеки един човек на света. Това, което е представено в този сайт, е само една малка част от комплексността на човешкото сътворение. Но дори само то е достатъчно, за да видим още веднъж безкрайното могъщество на Твореца, Неговата безгранична мъдрост и разум, които обхващат цялата Вселена. А това ще напомни на хората, че Всемогъщият Бог е "Най-добрият Творец".

www.istinataotvadmateriata.com

ТАЙНАТА ОТВЪД МАТЕРИЯТА

Това, което е описано в тази страница е важна истина, която е изненадала много хора и е променила възгледа им за живота. Тази истина може да бъде обобщена така: "Всички събития и предмети, с които се сблъскваме в реалния живот - сгради, хора, градове, коли, местности - всъщност всичко, което виждаме, държим, докосваме, помирисваме, вкусваме и чуваме, възникват като образи и усещания в нашия мозък."

Ние сме научени да си мислим, че тези образи и възприятия са предизвикани от веществен свят извън нашия мозък, където материалните неща съществуват. В действителност обаче ние никога не виждаме реално съществуващата материя и никога не докосваме реални предмети. С други думи, всеки един материален обект, който си мислим, че съществува в живота ни, е всъщност само един формиран в нашия мозък образ.

www.evolutsionataizmama.com

ЕВОЛЮЦИОННАТА ИЗМАМА

Най-голямата измама в историята на науката е разкрита...

Много хора мислят, че еволюционната теория на Дарвин е доказан факт. Противно на това традиционно знание последните постижения на науката напълно опровергават теорията. Единствената причина дарвинизма да бъде все още натрапвана на хората чрез средствата на разпространена по целия свят пропагандна кампания лежи в идеологичния аспект на теорията. Всички светски идеологии и философии се опитват да си осигурят някаква основа като се осланят на еволюционната теория.

Този уеб сайт изяснява научното рухване на еволюционната теория по много детайлен, но лесно разбираем начин. Той разкрива фалшификацийте и деформацийте извършвани от еволюционистите, за да “докажат” еволюцията. И накрая в нея са анализирани силите и мотивите, които се стремят да задържат теорията жива и да накарат хората да повярват в нея. Всеки, който иска да научи за произхода на живите същества, включително и човечеството, трябва да посети този сайт.

www.darwinism-watch.com

ДАРВИНИЗЪМ - ПОГЛЕДНИ

Отговори на еволюцонната пропаганда от медията...

В този уеб сайт можете да прочетете статии написани в отговор на неотдавна публикувани във вестниците, списанията, радио и телевизията изказвания на еволюционисти.

 

www.evolutiondocumentary.com

ЕВОЛЮЦИОНЕН ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

 

Тази страница съдържа встъпителна аудио-визуална презентация на тема опровержение на дарвинизма, който е гръбнака на съвременната материалистична мисъл. Текстът е основан на книгата "Еволюционната измама" от Харун Яхя.

ГЛОБАЛНО МАСОНСТВО

В този сайт е разгледана масонската организация, която се основава на материалистическата философия и е най-големият архитект на наличната световна система, но която е забулила тази своя самоличност зад една завеса. Тук е изложена философията на масонството и е разказано как тази философия бива внедрена първо в Западния свят, а след това и в останалите цивилизации на света. Разгледаната в този сайт тема може да бъде обобщена и като “история на борбата на масонството срещу религията”.

 

www.darwinismrefuted.com

ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ДАРВИНИЗМА

В този сайт ще анализираме научната криза, пред която еволюционната теория е изправена. Този труд е основан единствено на научни открития. Тези, които защитават еволюционната теория от името на научната истина трябва да се изправят срещу тези открития и да поставят под съмнение предположенията, които са правили до този момент. Отказът да се направи това би означавало, че тяхното придържане към еволюционната теория е по-скоро догматично, отколкото научно.

РАЙ

според Корана и думите на пророка Мохамед (с.а.с.)

Човек, заобиколен от недостатъци, винаги копнее за един живот, в който има постоянно съвършенство и няма никакви недостатъци. Той жадува за един свят, в който няма болести, смърт, войни, караници, злини, недостатъци, притеснения. Поради тази причина човек търси начините да изгради един безпроблемен, щастлив живот в земните условия. Бог обаче е съобщил на хората в Корана, че един такъв живот може да бъде воден единствено в рая.

Това, което човек трябва да направи, е много просто: Да живее в съответствия с Божието одобрение. След това – с Божие позволение – ще бъде дарен с един живот, за който е бленувал, един съвършен, изпълнен с вечно щастие живот, който е много над това, което той си е мечтал. За да може човек да разбере, че всичко, което търси, желае и обича може да бъде намерено само в рая, в Корана Бог е дал множество сведения за райските блага. В този сайт, под ръководството на айятите от Корана и хадисите на пророка Мохамед (с.a.с.), ще разкажем за уникалните блага, които Бог ни е подготвил.

www.pogubenitenarodi.com

ПОГУБЕНИТЕ НАРОДИ

Много общества, въстанали срещу волята на Господа и отнесли се вражески към изпратените от Него Пророци, били напълно заличени от лицето на земята. Всички те били погубени – някои с избухване на вулкан, други с пагубен потоп, а трети с пясъчна буря.... Тези общества, според казаното в Корана, трябва да ни бъдат за урок.
В този сайт са разгледани тези поучителни наказания, опирайки се на айяти от Корана и археологически открития.

www.chudesatanakorana.com

ЧУДЕСАТА НА КОРАНА

Коранът е божието слово и притежава множество чудотворни характерни признаци, които доказват това. Едното от тях е факта, че редица научни истини, които сме способни да открием единствено посредством технологията на 20ти век, са споменати в Корана преди 1400 години.

Разбира се Корана не е научна книга. В неговите айяти обаче са описани по един изключително сбит и прозорлив начин много научни факти, които могат да бъдат открити единствено посредством технологията на 20ти век. Тези факти не е било възможно да бъдат известни по времето, когато Корана е бил низпослан, и това е още едно от доказателствата, че Корана е Божие слово.

www.theprophetmuhammad.org

ПРОРОКЪТ МОХАМЕД (м.н.)

Целта на този сайт е да представи редица от характеристиките на пророка Мохамед (м.н.) като показвайки изключителните признаци и качества, на които едно общество би се радвало, ако възприеме една такава нравственост, да окуражи хората да усвоят същият този морал. Пророкът Мохамед (м.н.) е бил пример за цялото човечество със своя морал, към който призовава всички хора. Тези мюсюлмани, които следват пътя на Пророка (м.н.) трябва да са на пъво място със своята нравственост и поведение, и да призовават останалите да усвоят същата нравственост.

В СЛУЖБА НА ИСЛЯМА

Този уеб сайт е призив към тези, които искат доброто да възтържествува, покана да вършат добри дела и да се обединят в доброто. Този призив обаче не е отправен към някой човек или някои хора някъде там, той засяга директно вас.

www.palestiniantragedy.com

ТРАГЕДИЯТА НА ПАЛЕСТИНА

Днес продължава една безмилостна борба между двата народа живеещи по земите на Палестина. От едната страна добре въоръжената израелска армия, която следва политика на всеобщо унищожение, а от другата страна радикалните палестински групировки, които извършват самоубийствени бомбандировки срещу невинни израелски граждани. И най-съществения факт, който не трябва да бъде пренебрегван: палестинците са подложени на жестокост и унижение, докато целият свят само наблюдава.

В тази страница се дискутира огромната грешка да се прави опит да се решат съществуващите проблеми с насилие и как може да бъде постигнато истинското решение.

www.eastturkestan.net

ИЗТОЧЕН ТЮРКИСТАН

Когато Комунистическа партия идва на власт през 1949 год. Китай бързо се превръща в държава, която сее терор из целия свят. Нейната политика базираща се на насилие и натиск продължава неукротимо до неотдавна. Коравосърдечното и безмилостно поведение на комунистическата идеология към хората и нейните материалистически виждания, които превръщат взаимоотношенията между хората в едно чисто механично общуване, са довели до появата на безмилостно и жестоко управление, вместо до милосърдно и справедливо такова.

Без значение колко много Западната медия говори какви либерални реформи са постигнати в икономиката и твърди, че Китай се е превърнала в демокрация, Червеното китайско правителство няма ни най-малкото намерение да се откаже от абсолютния контрол, който оказва върху народа. Живеещите на Китайска територия са доказателство за това и днес както хората на Китай, така и тези на Източен Тюркистан са най-големите жертви на тези жестоки действия.

www.for-children.com

ЗА ДЕЦА

Тази страница е подготвена чрез вдъхновение от творбите на Харун Яхя за деца. Тя има за цел да научи децата на някои научни факти като същевременно ги подтиква да размислят върху сътворението.


www.truthsforkids.com

ИСТИНИ ЗА ДЕЦА

Някога задавали ли сте си въпроси като тези: “Как Земята е започнала своето съществуване? Как са се появили Луната и Слънцето? Къде сте били преди да се родите? Как са се появили океаните, растителността и животните на Земята? Кой е бил първия човек? Вашата майка ви е родила. Първият човек обаче няма родители. Следователно, как е дошъл на белия свят?”

В тази страница ще намерите отговорите на всички споменати по-горе въпроси, а и на много други. Също така ще можете да прочетете за интересните качества и изумителни умения на множество прекрасни живи същества, които живеят на Земята, и които отразяват безграничната мощ и изкуство на Бог.

www.freebookcenter.net

БЕЗПЛАТЕН ЦЕНТЪР ЗА КНИГИ

В тази страница можете безплатно да прочетете или свалите всички книги на Харун Яхя в електронен формат.

www.bookglobal.net

ТВОРБИ ОТ ХАРУН ЯХЯ - ПРЕДСТАВИТЕЛЕН МАГАЗИН

В този магазин за творбите на Харун Яхя вие може да поръчате: Книги, DVD & VCD, книги електронен формат - Pdf или Doc формати и аудио касети на автора Харун Яхя на множество различни езици.

www.srf-tr.org

ФОНДАЦИЯ "НАУЧНИ ПРОУЧВАНИЯ"

Основана в Истанбул през 1990г. фондацията "Научни проучвания" е културна организация заета с дейности, които имат за цел да застелят подходящата почва за последващите просветени генерации, както и да запазят моралните и етични ценности, които поддържат турската държава и нейното общество. Идеологически и културно ФНП се радва на значимо място в Турция.

През последните десет години младите членове на фондацията са организирали множество културни мероприятия и в Турция фондацията се е превръща в едно важно научно училище. От момента на своето основаване фондацията "Научни проучвания" е спечелила значително публично одобрение за своята линия на патриотично и запазващо традициите поведение.